Våler kommunes personvernerklæring

Sentralbordet er åpent
08:00 til 15:00

Vakttelefoner

Hjemmeside NAV 

Kunngjøringer

Varsel om oppstart av planarbeid

Iht pbl § 12-8 kunngjøres varsel om oppstart av detaljregulering og off.ettersyn av forslag til planprogram for utvidelse av Våler næringspark felt 2. Planområdet omfatter ca 213 daa og skal legge til rette for etablering av industri og lagerbebyggelse. Forslagstiller er Moss og Våler Næringspark AS.

(25/06/2016) [Les mer her]
ktuelt_hoyre

Aktuelt

Badevannet i distriktet

pressemeldingplussapotekene.pdf

Verdigrunnlag for Vålerskolen
verdifolder.jpg

Foreldreutvalget for
grunnopplæringen

Foreldreutvalget for grunnopplæringen

Din utvei

Hvor lite2.jpg

Nødtelefoner
Her er en kort oversikt over viktige nødtelefoner.

Våler kommune - Herredshuset, Kjosveien 1, 1592 Våler i Østfold - Telefon: 69 28 91 00 - E-post: postmottak@valer-of.kommune.no - Org.nr: 959 272 581