ktuelt_hoyre

Aktuelt

Badevannet i distriktet

pressemeldingplussapotekene.pdf

Verdigrunnlag for Vålerskolen
verdifolder.jpg

Foreldreutvalget for
grunnopplæringen

Foreldreutvalget for grunnopplæringen

Din utvei

Hvor lite2.jpg

Nødtelefoner
Her er en kort oversikt over viktige nødtelefoner.

Våler kommune - Herredshuset, Kjosveien 1, 1592 Våler i Østfold - Telefon: 69 28 91 00 - E-post: postmottak@valer-of.kommune.no - Org.nr: 959 272 581