Adopsjon

Ønsker du å adoptere et barn? Her finner du fremgangsmåte og opplysninger om hva som må gjøres og hva som skjer i adopsjonsprosessen.

Aller først må du melde deg inn i en adopsjonsforening.
Det er tre aktuelle foreninger i Norge: (Sjekk ut hver av dem ved å klikke på linkene. Mye god informasjon på de sidene).

1. Adopsjonsforum er en humanitær forening som har internasjonal adopsjon som sitt hovedarbeidsfelt.

2. Verdens Barn er en humanitær, livssynsnøytral og politisk uavhengig organisasjon basert på medlemskap og er landets eldste adopsjonsforening.

3. InorAdopt vil på best mulig måte legge forholdene til rette for at foreldreløse barn, i de land vi formidler fra, skal få motiverte og godt forberedte foreldre i Norge.

 

Det er Barne- Ungdoms- og familietaten (Bufetat) som behandler søknadene om adopsjon.
Du finner alle skjemaene her

Ved adopsjon av norske barn gjelder noen tilleggsregler som dere kan lese om i søknaden.

Mere stoff om adopsjon kan dere finne på Bufetats sider.