Aktiv på dagtid

Aktiv på dagtid er et treningstilbud for personer mellom 18 og 67 år og mottar en trygdeytelse (sykepenger, arbeidsavklaringspenger (AAP), uføreytelse, overgangsstønad, dagpenger eller økonomisk sosialstøtte).

Aktiv på dagtid

Fysisk aktivitet og trening gjør at du kommer i bedre form – du blir sterkere og mer utholdende. Det er også positivt for den psykiske helsen. Det er sosialt å trene sammen med andre. Treningen tilrettelegges slik at den passer for alle, uansett fysisk form. Alle disse tingene vektlegger Aktiv på dagtid.
Du må gjerne møte opp for en uforpliktende prøvetime!

Finn ut mer ved å klikke på linkene i menyen til venstre.