Aktiviteter-2017

Oversikt over Aktiviteter-2017
Tittel Dato
17 mai i Svinndal 08. mai 2017 10:57
17.mai i Kirkebygden og Våk 08. mai 2017 10:57
20-års jubileum Frivilligsentralen 20. april 2017 08:30
Bygdedagen 2017 26. mai 2017 03:56
Formannskapsmøte 22. mai 2017 08:06
Kommunestyremøte 22. mai 2017 08:17
Kontrollutvalget 22. mai 2017 08:32
Kontrollutvalget 22. mai 2017 08:29
Ordførerens time 20. april 2017 08:41
Rådet for eldre og funksjonshemmede 22. mai 2017 08:22
Sommeruke med friidrettsleker 02. mai 2017 07:41
Utstilling på Galleri Kjensbæk 21. juni 2017 02:51
Utstilling på Galleri Kjensbæk 01. juni 2017 11:50
Utstilling på Galleri Kjensbæk 01. juni 2017 11:53
Visjonsmøte i Svinndal 10. mai 2017 11:59
Visjonsmøte i gymsalen på Våk skole 10. mai 2017 12:07
Visjonsmøte på Herredshuset 10. mai 2017 12:04
Våler/Svinndal Frivillighetsentral inviterer 06. april 2017 09:33
Åpen dag på Kasper Transittmottak 08. mai 2017 11:32
Åpent hjertemøte 10. mai 2017 09:49
Årets loppemarked 20. april 2017 08:25