Aktiviteter-2017

Oversikt over Aktiviteter-2017
Tittel Dato
17 mai i Svinndal 07. juli 2017 07:48
17.mai i Kirkebygden og Våk 07. juli 2017 07:48
20-års jubileum Frivilligsentralen 07. juli 2017 07:48
Bygdedagen 2017 07. august 2017 07:26
Formannskapsmøte 07. juli 2017 07:48
Kommunestyremøte 07. juli 2017 07:48
Kontrollutvalget 07. juli 2017 07:48
Kontrollutvalget 07. juli 2017 07:48
Ordførerens time 07. juli 2017 07:48
Rådet for eldre og funksjonshemmede 07. juli 2017 07:48
Tur til Blaafargeverket 09. august 2017 07:35
Utstilling på Galleri Kjensbæk 07. juli 2017 07:48
Utstilling på Galleri Kjensbæk 07. juli 2017 07:48
Utstilling på Galleri Kjensbæk 07. juli 2017 07:48
Visjonsmøte i Svinndal 07. juli 2017 07:48
Visjonsmøte i gymsalen på Våk skole 07. juli 2017 07:48
Visjonsmøte på Herredshuset 07. juli 2017 07:48
Våler/Svinndal Frivillighetsentral inviterer 07. juli 2017 07:48
Åpen dag på Kasper Transittmottak 07. juli 2017 07:48
Åpent hjertemøte 07. juli 2017 07:48
Årets loppemarked 07. juli 2017 07:48