Aktiviteter-2017

Oversikt over Aktiviteter-2017
Tittel Dato
17 mai i Svinndal 07. juli 2017 07:48
17.mai i Kirkebygden og Våk 07. juli 2017 07:48
20-års jubileum Frivilligsentralen 07. juli 2017 07:48
Bli kjent i bygda di - Våler 27. september 2017 09:00
Bygdedagen 2017 07. august 2017 07:26
Formannskapsmøte 07. juli 2017 07:48
Intimkonsert med Helene Bøksle 28. september 2017 01:17
Kommunestyremøte 07. juli 2017 07:48
Kontrollutvalget 07. juli 2017 07:48
Kontrollutvalget 07. juli 2017 07:48
Markering av FN-dagen 2017 06. oktober 2017 07:57
Ordførerens time 13. oktober 2017 09:34
Ordførerens time 07. juli 2017 07:48
Rådet for eldre og funksjonshemmede 07. juli 2017 07:48
Tur til Blaafargeverket 09. august 2017 07:35
Utstilling på Galleri Kjensbæk 07. juli 2017 07:48
Utstilling på Galleri Kjensbæk 07. juli 2017 07:48
Utstilling på Galleri Kjensbæk 07. juli 2017 07:48
Verdensdagen for psykisk helse 27. september 2017 12:58
Visjonsmøte i Svinndal 07. juli 2017 07:48
Visjonsmøte i gymsalen på Våk skole 07. juli 2017 07:48
Visjonsmøte på Herredshuset 07. juli 2017 07:48
Våler/Svinndal Frivillighetsentral inviterer 07. juli 2017 07:48
Åpen dag på Kasper Transittmottak 07. juli 2017 07:48
Åpent hjertemøte 07. juli 2017 07:48
Årets loppemarked 07. juli 2017 07:48