Bygdedagen 2017

Hold av søndag 11.juni. Da er det bygdedag. Program ser du under her.

Tid: 11. juni 2017, kl 11:00 - 17:00
Sted: Bergtunet i Våler.
Om arrangementet:

Offisielt program:

Kl 11.00 Friluftsgudtjeneste.
Kl. 12:00 Bygdedagen åpner !

Oppvekst og kultur  v/ Lillian Høstaker
Kl. 12:10 Nedleggelse av blomster på minnetavlen.
Våler og Svinndal Historielag v/ Einar Pedersen
Kl. 12:15 Stands v/ lag og foreninger samt enkeltpersoner.
Kl. 15:00 Underholdning og prisutdeling v/ scenen.

Våler Soul Kidz
Våler Seniordans
Wild Horse Line Dancers
Moss Spelemannslag m/ kulturskolen Moss, Rygge og Våler.
-    Annonsering av premier til vinnere av konkurranser.
-    Tildeling av innsatspriser idrett / kulturlivet generelt samt byggeskikkpris. 
     v/ ordfører Reidar Kaabbel.
Slutt ca. kl. 17:00