Visjonsmøte i Svinndal

Arbeidet med ny visjon – for fremtidas Vålersamfunn – er i gang. Våler kommune ønsker å invitere dere som innbyggere til å ta del i visjonsutformingen!

Tid: 10. mai 2017, kl 18:00 - 20:00
Sted: Bøndenes Hus i Svinndal
Om arrangementet: