Aktiviteter

Her kan du se hva som skjer i kommunen

Våler/Svinndal Frivillighetsentral inviterer

Sted: Svinndal skoles gymnastikksal

Visjonsmøte i Svinndal

Sted: Bøndenes Hus i Svinndal

Åpent hjertemøte

Sted: Bøndenes Hus i Svinndal

20-års jubileum Frivilligsentralen

Sted: Bøndenes hus i Svinndal

17 mai i Svinndal

Sted: Svinndal

17.mai i Kirkebygden og Våk

Sted: Kirkebygden

Åpen dag på Kasper Transittmottak

Sted: Kasper Transittmottak

Visjonsmøte på Herredshuset

Sted: Herredshuset i Våler

Kontrollutvalget

Sted: Herredshuset i Våler

Visjonsmøte i gymsalen på Våk skole

Sted: Gymsalen på Våk skole