Aktiviteter

Her kan du se hva som skjer i kommunen

Kontrollutvalget

Sted: Salen på Herredshuset

Formannskapsmøte

Sted: Herredsstyresalen

Kommunestyremøte

Sted: Herredsstyresalen

Rådet for eldre og funksjonshemmede

Sted: Herredsstyresalen

Oppvekst- og kulturutvalget

Sted: Normalt Våler Herredshus, men se møteinnkallingen for sikkerhets skyld

Helse- og omsorgsutvalget

Sted: Normalt Våler Herredshus, men se møteinnkallingen for sikkerhets skyld

Formannskapsmøte

Sted: Herredsstyresalen