Aktiviteter

Her kan du se hva som skjer i kommunen

Oppvekst- og kulturutvalget

Sted: Normalt Våler Herredshus, men se møteinnkallingen for sikkerhets skyld