Aktuelt-2017

Oversikt over Aktuelt-2017
Tittel Dato
Borgerlig vigsel 18. oktober 2017 08:59
Byggesak og oppmåling - ferieavvikling 05. august 2017 08:12
Fledsbergveien - oppdatering om status 02. november 2017 07:20
Fra 2017 slipper du å søke om frikort for helsetjenester 07. juli 2017 07:48
Generell informasjon om barnehageopptaket i Våler 2017 07. juli 2017 07:48
Gratis levering av fritidsbåter for private husholdninger 07. juli 2017 07:48
Handlingsprogram 2018 - 2021 17. november 2017 02:21
Litt info vedrørende Folkestadtorget 30. juni 2017 09:10
Melde feil på gatelys? Ny leverandørportal. 20. september 2017 05:43
Ny hjemmeside for Våler kommune 10. november 2017 01:02
Ny visjon Våler kommune - oppdatert fremdriftsplan 11. oktober 2017 10:43
Oppdatering Fledsbergveien 07. juli 2017 07:48
Oppstart av nytt utvalg 07. juli 2017 07:48
Oppstart av nytt utvalg 07. juli 2017 07:48
Rekordstor hogst i Vålerskogene i 2016. 07. juli 2017 07:48
Skolestart august 2017 18. august 2017 06:19
Unionsleden sykkelrute 07. juli 2017 07:48
Utvikling av tjenestesamarbeid 20. september 2017 10:18
Valgresultater 2017 12. september 2017 10:48
Visjonsdokument for Våler kommune 18. oktober 2017 08:59
Visjonsprosessen i Våler kommune 18. oktober 2017 08:59