Kommunikasjon i Våler kommune

Status og ambisjoner for forbedret kommunikasjon i Våler kommune

Aktiv og god kommunikasjon er en kjerneoppgave for Våler kommune. I dag har vi ikke tilfredsstillende ytelser på dette. Vi mangler en moderne kommunikasjonsstrategi, vi mangler en velfungerende organisering av kommunikasjonsarbeidet, vi må forbedre vår samlede kompetanse og vi mangler noen gode verktøy.

Men – det vi har er; dyktige og motiverte medarbeidere som er klare for å starte et utviklingsløp og ta tak i langsiktige, samt noen utvalgte kortsiktige forbedringsgrep.

Den informasjonen som kommer ut på nettet eller andre kanaler i dag, er produsert av dedikerte ansatte som hver i sær gjør en flott jobb. At vi ikke har «mer å by på» skyldes historiske prioriteringer som har sin bakgrunn og forklaring. Det er ikke viktig nå. Fra i dag og framover er det viktig hva vi tenker å gjøre for å bli bedre.

Vi skal utmeisle konkrete mål og forankre hvordan vi skal fornye vår kommunikasjon.

Vi vil også ta små steg for å bli gradvis mer synlig og aktive på Våler kommunes re-etablerte Facebook-side. I løpet av sommeren vil vi starte en prosess for å bygge nye hjemmesider. Videre så samler vi de medarbeiderne som pr i dag har en rolle innenfor kommunikasjon, for å koordinere oppgaver og tydeliggjøre ansvar på kort sikt. Samspill mellom administrasjonen og politisk nivå blir også viktig å se nærmere på i forhold til effektiv informasjon.

Oppsummert: I løpet av 2017 tar vi de første mindre forbedringsstegene, i løpet av 2018 er målet å ha første utgave av ny hjemmeside etablert.

Denne vil deretter utvikles videre med gode brukergrensesnitt og selvbetjeningsløsninger på utvalgte tjenester. Her vil vi be om innspill/involvering som kan bidra til en smart innretning på nettsidene.

For spørsmål og innspill, kontakt undertegnede på petter.haugen@valer-of.kommune.no

 

Vennlig hilsen

Petter Haugen

Rådmann Våler kommune