Brann og feiing - tilsyn av fritidseiendommer

Ny sentral forskrift om brannforebygging trådde i kraft 1. januar 2016. Den nye forskriften medfører at det skal utføres behovsprøvd feiing og risikobasert tilsyn av fyringsanlegget i hytter og fritidsboliger på lik linje med bolighus.

Skjemaet finner du her i PDF-format.

Her kan man fylle opplysningene direkte inn i skjemaet, for deretter å lagre det lokalt, før det sendes på epost til MIB.

Svarfrist settes til 20. desember 2017

Denne endringen innebærer at hytteeiere vil få tilsynsgebyr fra og med 2018 på sine fritidseiendommer. Gebyret blir sendt ut på samme faktura som eiendomsskatten, med forfall 3 ganger i året.

Spørsmål om utfylling og gjennomføring rettes til MIB, mens spørsmål og svar om gebyr finner du på Våler kommunes hjemmeside.