Byggesak og oppmåling - ferieavvikling

I ukene 26 t.o.m. 31 må det påregnes redusert kapasitet på grunn av ferieavvikling. Dette kan gjelde tilgjengelighet både på telefon og saksbehandlingstid.