Fledsbergveien - oppdatering om status

Som mange sikkert legger merke til så tar arbeidet med Fledsbergveien mye lengre tid enn det som var lagt til grunn når arbeidet startet.

Det skyldes at arbeidet med sanering og omlegging av vann og avløp, sandfangkummer, høyspent, lavspent, fiber osv. har komplisert arbeidet veldig. Men vi ble fort enige om at når man først gravde langs veien måtte slike ting tas samtidig når man først var i gang. Hvor omfattende dette arbeidet ville bli var vanskelig å forutse på forhånd. Det ville blitt for dumt om vi om få år skulle få en ny graveperiode der man var nødt til å grave over og langs veien etter at den var asfaltert.

Vi har vært nødt til å krysse veien med mange grøfter, dette gjør at vi venter med å asfaltere til våren 2018 for å være sikre på at grøftene har «satt» seg slik at vi unngår sprekker i ny asfalt. Veien vil bli gjort klar til asfaltering så langt det er mulig nå framover mot årsskiftet, og det vil bli satt opp lys langs veien mellom Kirkeveien og krysset til Turulia så fort det lar seg gjøre.

Vi takker beboerne som bor langs veien for den tålmodighet som blir utvist, og beklager de ulemper veiarbeidet medfører i anleggsperioden. Det som vi er sikre på er at Fledsbergveien vil fremstå på en helt annen måte enn i dag når arbeidet er ferdig, både for bilister og gående/syklende.

Om det er noen som har spørsmål er det bare å kontakte Bent Melleby på epost, bent.melleby@valer-of.kommune.no