Gratis levering av fritidsbåter for private husholdninger

I perioden juni – september er det gratis å levere fritidsbåter ved Solgård Avfallsplass for private husholdninger. Båtene må være fri for tekstiler, EE-avfall (f.eks. ledninger, lamper, kjøleskap, instrumenter osv.) og farlig avfall som olje, drivstoff, gassbeholdere osv. Plast- og glassfiberbåter må også være fri for trevirke.

 

Miljøvernmyndighetene i Norge arbeider med å få på plass en returordning for kasserte fritidsbåter. Det er mange uavklarte spørsmål rundt returordningen. Blandt annet er det ikke avklart om det er båteier eller behandlingsanlegg som vil få utbetalt  ”panten” i returordningen. I påvente av denne ordningen ønsker MOVAR å innføre en forsøksordning med gratis levering av fritidsbåter fra private husholdninger for å hindre at båtvrak/båter blir marint avfall.

For mer informasjon om returordningen: www.avfallnorge.no

MOVAR er med i Interreg-prosjektet Ren Kystlinje. Gjennom prosjektet skal minst 34 aktører fra Sverige, Norge og Danmark samarbeide for å utvikle nye, smartere og mindre kostbare metoder, modeller og teknikker for å håndtere det marine avfallet mer effektivt i framtiden. Forsøksordningen med gratis levering av fritidsbåter er en del av prosjektet Ren Kystlinje.

For mer informasjon om EU-prosjektet om marint avfall som MOVAR er med i: www.renkustlinje.se

Forsøksordningen gjelder kun for private husholdninger. Båter fra næringsdrivende, marinaer, båtforeninger mm. kan leveres Solgård Avfallsplass mot avgift hele året.

Har du spørsmål vedrørende levering av båter ta kontakt med Solgård Avfallsplass tlf. 69 20 85 50.