Handlingsprogram 2018 - 2021

Saken er oppdatert med kommunestyrepapirene til den 14.12. Saken er oppdatert med Formannskapets behandling 28.11. Lurer du på hva vi skal bruke pengene på i Våler kommune de neste fire årene? Her kan du se Rådmannens forslag til Handlingsprogram og økonomiplan for perioden 2018 – 2021, inkludert budsjett 2018.

Siden for Postlister, møtekalender og politiske dokumenter er nede pga teknisk oppgradering.
Du finner alle papirene til kommunestyremøtet den 14.12 på lenkene under her.
(Klikk på delene i kolonnen "Lenke")

Papirer til kommunestyremøte 14.12
Del av totaldokumenter til kommunestyret Lenke
Del 1 inneholder møteinnkalling, kommunestyrepapirer og litt av papirene i Formannskapets behandling. (120 sider)
Møteinnkallingen og kommunestyrepapirene er de første 63 sidene.

Del 1

Del 2 inneholder Formannskapets behandling og noe vedlegg (103 sider)

Del 2

Del 3 inneholder vedlegg til sakene.

Del 3

Del 4 inneholder vedlegg til sakene.

Del 4

Del 5 inneholder vedlegg til sakene.

Del 5

Del 6 inneholder vedlegg til sakene.

Del 6

Del 7 inneholder vedlegg til sakene.

Del 7

Del 8 inneholder vedlegg til sakene.

Del 8

Klikk her for å se Rådmannens forslag 16.11

Prosessen videre:
1.    Formannskapets innstillende møte er 28. november 2017. Møtet har vært, se papirene under her.

Klikk her for å se Formannskapets innstilling og behandling 28.11
 

2.    Innstillingen legges så ut til offentlig ettersyn i 14 dager.
3.    Kommunestyret gjør endelig vedtak i sitt møte 14. desember 2017.