Litt info vedrørende Folkestadtorget

Utbygging av Folkestadtorget har stor allmenn interesse i Våler kommune, og her følger en kort redegjørelse på status i prosessen.

Tidligere utbygger, Pepita AS, har solgt prosjektet til Lentusgruppen.

Våler kommune hadde denne uken et nytt møte med den nye eieren av prosjektet.
Det var et godt møte der hensikten var gjensidig oppdatering, samt å dele informasjon knyttet til videre framdrift i arbeidet med reguleringsplan og prosjektet generelt. Forhold som er viktige for at prosjektet kan realiseres ble belyst.

Reguleringsplanen lå ute til offentlig ettersyn i perioden 23. mars til 26. mai. Etter kommunens møte med Lentusgruppen er foreløpig tidsplan å fremme planen for 2.-gangs behandling i løpet av høsten. Arbeid med utbyggingsavtale vil foregå parallelt med dette.