Melde feil på gatelys? Ny leverandørportal.

Gatelyssamarbeid på tvers av kommunegrenser.

Kommunene Moss, Rygge, Våler og Råde har inngått en felles avtale for vedlikehold av kommunenes veilysnett. Vedlikeholdsavtalen er tegnet med Lyn Elektro AS og gjelder for 4 år.

På kommunenes hjemmesider ligger en feilmeldingsportal (med link til den enkelte kommune) der alle som ønsker det kan melde inn feil på veilysene direkte i en kartløsning. Her vil det også være mulig å se status på tidligere innmeldinger.

I kommunene planlegges også forbedringer av det eksisterende gatelysnettet. Dette er et langsiktig arbeid som har bakgrunn i et strengere sentralt regelverk knyttet til miljø og trafikksikkerhet. All strøm til gatelys skal nå måles og forbruket minimeres.

Teknologien innen belysning er nå inne i en sterk utvikling generelt og ikke bare for gatebelysning. Dette dreier seg om hvordan byrom, fasadebelysninger og parker kan designes og belyses. Lys gir sikkerhet, men også trygghet og trivsel. Kommunene arbeider også sammen for å etablere et normverk for hvordan utebelysning utformes i et helhetlig perspektiv.

Vi håper inbyggerne blir fornøyd med den nye løsningen.

Du finner den nye siden ved å klikke her