Ny visjon Våler kommune - oppdatert fremdriftsplan

Styringsgruppen for ny visjon har hatt løpende dialog om utformingen av utkast til ny visjon i de siste ukene. Ett delmål i prosessen har vært å samles om en felles anbefaling. Styringsgruppen har i møte mandag 9 oktober kommet fram til en anbefaling.

Dette har ført til at framdriftsplanen har blitt justert for å sikre at forankring av utkastet kan skje på en god måte.
Oppdatert plan er som følger:
  • Gjennomgang av utkast visjon med begrunnelse i kommunestyremøte torsdag 12 oktober.
  • Nytt saksunderlag blir lagt fram for ekstra kommunestyremøte den 19 oktober.
  • Ordfører, gruppeledere og administrasjonen møtes mandag 16 oktober for innspill og diskusjon.
  • Kommunestyret behandler forslag til vedtak av ny visjon 19 oktober.
Utvidet informasjon om underlag, prosessen og utkast blir lagt ut på Våler kommunes hjemmeside fredag 13 oktober.
 

Petter Haugen
Rådmann
Våler kommune