Skolekjøkkenet på Kirkebygden skole er stengt

Skolekjøkkenet på Kirkebygden skole har blitt stengt av grunner knyttet til bla. hygiene og temperatur

Kontoret for miljørettet helsevern har gitt kommunen pålegg i forhold til det som må rettes, og tiltak knyttet til dette blir nå vurdert. Elevene vil i mellomtiden ha fokus på deler av faget mat og helse som ikke innebærer bruk av kjøkken. Hvis nødvendige tiltak viser seg å være for omfattende, vil kommunen etablere et annet tilbud for å sikre elevene god undervisning i faget. Vi vil komme tilbake med mer informasjon når nærmere beslutning er tatt.

Våler kommune vil beklage overfor brukerne at disse problemene ikke har blitt fanget opp på et tidligere tidspunkt. Vi vil ha en gjennomgang av våre rutiner for å sikre at slike hendelser ikke oppstår i framtiden.

 

Vennlig hilsen

Jo Wangen
Kommunalsjef oppvekst og kultur

Tlf. 69289121/46799722