Stortingsvalg 2017

Valgdagen for stortingsvalget er mandag 11. september.

Her kan du stemme på valgdagene:

Krets 01 Svinndal, Fredheim
Krets 00 og 02 Våler, Våler Herredshus
Krets 03 Våk, Våk skole - gymsalen

Åpningstider i valglokalene:

Mandag 11. september  kl. 10.00 – 21.00

Forhåndsstemming: 

Du kan forhåndsstemme fra torsdag 10. august til og med fredag 8. september.
Forhåndsstemmingen i Våler skjer i NAVresepsjonen på Våler Herredshus.

Du kan forhåndsstemme i hvilken som helst av landets kommuner, men på valgdagen kan du kun avgi stemme i den kommunen du er manntallsført i. Hvis du forhåndsstemmer i en annen kommune enn den du er manntallsført i, må du stemme så tidlig at stemmen din når fram til hjemkommunen din innen kl. 17 dagen etter valgdagen.

Husk å ta med legitimasjon når du skal stemme og valgkort om du har mottatt det.

Forhåndsstemming på institusjon:

Våler helse- og sosialsenter, torsdag 7.september kl 12.00 til 14.00

Ambulerende stemmegivning:

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme der det avholdes forhåndsstemmegivning, kan etter søknad til valgstyret avgi forhåndsstemme der de oppholder seg.
Søknadsfrist er innen onsdag 6. september.

Dersom det oppstår behov for ambulerende stemmegivning utenom fristen, vil det kunne gjennomføres så langt det er praktisk mulig.
Det er ikke anledning til å gi tilbud om ambulerende stemmegivning på valgdagene 10. og 11. september.

Kontaktinformasjon:

Postadresse: Våler kommune, Valgstyret, Kjosveien 1, 1592 Våler
E-postadresse:  postmottak@valer-of.kommune.no

tlf. sentralbord: 69289100

Stemmerett:

Ved stortingsvalg har følgende personer stemmerett, jf. valgloven § 2-1:
Norske statsborgere som
• vil ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret og som
• ikke har mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53 og som
• er, eller har noen gang vært, folkeregisterført som bosatt i Norge.

Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett selv om de ikke oppfyller bosettingskriteriet

Manntall:

Det er folkeregisteret pr. 30. juni i valgåret som legges til grunn for manntallet.

Krav om retting. Innføring av stemmeberettigede bosatt i utlandet (valgloven § 2-7):

Den som mener at vedkommende selv eller noen annen uriktig er blitt innført eller utelatt fra manntallet i kommunen, kan kreve at feilen rettes opp.
Kravet skal være skriftlig og begrunnet, og sendes valgstyret i kommunen (se kontaktinformasjon ovenfor her).
Valgstyret skal sørge for at en stemmeberettiget som er bosatt i utlandet, og som ikke har vært folkeregisterført som bosatt i Norge noen gang i løpet av de siste ti årene før valgdagen, føres inn i manntallet i kommunen, dersom vedkommende søker om innføring innen kl. 17 dagen etter valgdagen.

Innføring i manntallet:

Skjema for søknad om innføring i manntallet kan lastes ned her (.pdf)

Valglister
Oversikt over hvilke partier som stiller til valg i Østfold:

Alliansen
Arbeiderpartiet
Demokratene i Norge 
Fremskrittspartiet
Helsepartiet 
Høyre 
Kristelig Folkeparti
Kystpartiet
Liberalistene
Miljøpartiet De Grønne
Partiet De Kristne
Pensjonistpartiet
Rødt
Senterpartiet
Sosialistisk Venstreparti
Venstre


Offisiell informasjon
Du finner offisiell informasjon om stortingsvalget på www.valg.no