Trøbbel med å rette feil på gatelys på Folkestad

Vi har registrert tilbakevendende feil på gatelys ved flere gater på Folkestad.

Vi antar at det er en jordfeil som slår ut tennpunktene igjen og igjen.

Ingen ønsket situasjon, og feilsøking skal bli iverksatt så raskt som mulig.
På grunn av problemets karakter vil det ta noe tid før alt er ordnet, og det er umulig å gi noe mer spesifikt tidspunkt for feilretting enn det.