Velkommen til visjonsmøte i Våler kommune

Arbeidet med ny visjon - for fremtidens Vålersamfunn - er i gang. Våler kommune ønsker å invitere dere som innbyggere til å ta del i visjonsutformingen!


Våler kommune skal i løpet av 2017 utarbeide og vedta ny visjon.
Hensikten er at visjonen skal være et verktøy for å fatte gode stategiske beslutninger for kommunen vi  er glad i. Visjonen må derfor gi et klart bilde av kommunens vei inn i fremtiden. Den må være samlende, peke fremover og inspirere til innsats for bygde vår. Visjonen skal vise hvorfor innbyggerne er stolte av å være «Vålersokninger» samt et redskap for å bygge et godt omdømme.

 

Vi håper på et stort engasjement fra innbyggerne i denne prosessen, slik at vi politikere får rikelig med innspill. På denne måten kan vi sammen finne Vålers «sjel» og egenart, videreutvikle den og løfte den inn i fremtiden, slik at Våler kan bli den kommunen innbyggerne ønsker.

 

Velkommen til Visjonsmøte, klikk her for å se invitasjonen.

 

Med vennlig hilsen

Reidar Kaabbel, ordfører