Visjonsprosessen i Våler kommune

Hvorfor har vi satt i gang en visjonsprosessen: Våler kommune satte i gang en visjonsprosess etter vedtak i kommunestyret vinteren 2017.  Målet med prosessen har vært å stake ut en ny kurs for kommunen og skape en fremtidsvisjon som alle i Våler kan kjenne seg igjen i.

Hvem har vært med:
o    Prosessen vært bredt, politisk forankret. En styringsgruppe laget en plan for prosessen som helhet. Alle relevante parter skulle føle seg sett og hørt.
o    Så ble lokalsamfunnet i Våler inkludert. Skoler og barnehager kom med innspill til hva de konkret ønsket seg i fremtidens Våler, samt hva de opplevde som godt i dag. Administrasjonen deltok også, og fikk peke på utfordringer og muligheter i egen hverdag. Historielaget fikk oppgaven med å skrive ut kommunens historie.
o    Ekspertise ble hentet inn fra KS konsulent. KS fasiliterte hele prosessen og kom med faglige begrunnelser og tips på veien. 
o    I innspurten ble selskapet Trigger koblet på, for å gi kommunikasjonsfaglig innspill i arbeidet med å lande et konkret visjonsforslag.

Hva skal visjonen egentlig brukes til:
o    En visjon er en ambisjon som representerer en ønsket fremtid. Vålers nye visjon skal være en inspirasjon og motivasjon for kommunens ansatte, de folkevalgte og alle kommunens innbyggere.
o    Visjonen skal inspirere oss til å tenke på fremtiden og hvilken kommune Våler kan være noen år lenger ned i veien. 
o    Visjonen beviser at vi er kommune som er fremtidsretta, og som tar grep for å sikre at vi møter morgendagens utfordringer sammen.

Hva skjer fremover:
o    I fellesskap skal vi lage en handlingsplan som helt konkret gir oss de verktøyene vi trenger for å jobbe mot framtidsbildet.
o    Dette krever at vi alle jobber sammen og bretter opp ermene på nytt, for det er nå det virkelig moro og krevende arbeidet begynner for oss som kommune. I fellesskap skal vi nemlig finne svar på hvordan vi skal løse utfordringene vi har i dag, og hvordan vi skal komme oss dit vi ønsker i fremtiden.
o    Men husk; en visjon representerer ikke virkeligheten. En visjon er et frempek og en drøm, den sier noe om hvor vi ønsker å være i fremtiden. For å få til dette må vi jobbe på tvers av sektorer og interesser. Vi som administrative og politiske representanter må ta i et tak, men vi må også inkludere næringslivet, frivilligheten, og alle innbyggere. 
o    Sammen skal vi få dette til og sikre at vi leverer på vår nye visjon: 

Vi dyrker nærhet for å skape fremtidens muligheter.