Ansatte

Her er en oversikt over ansatte med egen kontaktinformasjon. For å kontakte andre ansatte, ta kontakt med sentralbordet på telefon 69289100, eller sendt e-post til postmottaket.

 

Kontaktinformasjon ansatte
Navn Telefon Tittel Mobil
Andersen, Mona W. 69289250 Sekretær  
Andresen, Wenche   Renholdsleder Våk skole 482 01 846
Arenås, Anne Kirsti 69288785 Fagsjef helsetjenesten 951 80 190
Bastiansen, Tom 69289117 IT ansvarlig 480 34 890
Berge, Stian 69289134 Byggesaksbehandler  
Berglund, Bjørn Stian 69289107 Kommunearkivar  
Berntsen, Kjell 69289129/157 Kontakt fritidsklubb  907 78 861
Bjerke, Nils Petter 69289252 Undervisningsinspektør 936 60 330
Bjørkå, Lene Kristin 69289210 Saksbehandler Tildelingskontoret  
Blomquist, Britt   Kontakt for hukommelseskoordinator/
kontakt for synshemmede
482 00 316
Bratlie, Hege 69289175 Helsestjenesten, sekretær  
Stephen Bryne 69289132 Byggesaksbehandler  
Bråthe, Jeanette 69289169 Fysioterapeut 941 59 359
Børseth, Erik   IT-konsulent 975 51 105
Dahlberg, Susan kun mobil Koordinator Bergskrenten 915 13 019
Davidsen, Rune 69289167 Kommunelegeoverlege 416 00 389
Dolva, Eirin 69289214 Psykolog 459 73 939
Edelsteen, Lasse 69289271 Virksomhetsleder Svinndal skole 958 37 010
Ellevseth, Kristin 69289177 Jordmor  
Fagerlie, Silje 69289175 Åpen Barnehage  
Fjeldstad , Anne Marie 69289123 Saksbehandler 990 19 526
Flesjø, Hilde Anita 69289170 Sykepleier - Psykisk Helse 992 46 590
Frammarsvik, Knut 69289138 Kart og Oppmålingsansvarlig  
Fredriksen, Hege 69289209 Konstituert Virksomhetsleder pleie- og omsorg 400 21 700
Fossen, Jens Tore 69289203 Ergoterapeut / medlem av demensteam 917 41 255
Faale, Per Ivar 69289276 Driftstekn. Svinndal sk. 917 16 397
Gangestad, Bjørn 69289133 Fagsjef eiendom og prosjekt 953 64 660
Gashi, Merita   Renholder, Helse/sos 902 86 249
Gryting, Anne 69289211 Koordinator 936 93 501
Gundersen, Kristin   LP-koordinator  928 94 789
Hammer , Harald 69289110 Assisterende rådmann 917 16 400
Hamre, Bøye   Sosialkonsulent 995 80 676
Hansen, Ane E.T. kun mobil Koordinator Kornveien 488 81 959
Hansen, Trude Hagen 69289208 Koordinator for funksjonshemmede 900 32 449
Haugen, Torill S. 69289198 Dagsenteret  
Haugen, Petter 69289111 Rådmann 470 27 838
Hennicke, Susann   Renholder Svinndal sk. 954 26 536
Holter, Runar 69289115 Økonomikonsulent  
Hylen, Kristin V. 69289166 Psykisk sykepleier 958 29 422
Høstaker, Lillian 69289128 Kulturkonsulent 909 82 613
Johannessen, Karin  55553333 Virksomhetsleder NAV 900 78 760
Kjærnes, Gunnar   Driftstekniker 459 76 826
Kjærnsrød, Wenche   Renholder, Kirkebygden skole 950 25 075
Knudsen, Ann-Kristin 69289109 Personalsjef 412 47 440
Knutsen, Liv Jane 69289154 Barnevernskonsulent 459 79 433
Kopperud, Anne 69289172 Ledende helsesøster 408 52 110
Kubberød, Hege 69289162 Sekretær Helse og sosial  
Kvakic, Minela 69289154 Barnevernskonsulent.  400 75 766
Langøy, Arve 69289155 Barnevernsleder 995 95 400
Larsen, Elin 69289176 Fysioterapeut 474 62 560
Larsen, Rita 69289120 Sekretær  
Lauten, Dag S. 69289234 Bibliotekssjef  
Lien, Eivind 69289198 Miljøarbeider./arbeidsterapi  
Lundén, Christer 69289111 Juridisk rådgiver 452 30 946
Melleby, Bent 69289100 Virksomhetsleder Miljø/teknikk

--- -- ---

Mellegaard, Anette 69289162 Sekretær/ ansvarlig for trygghetsalarmer, syn- og hørselshjelpemidler.  
Martinsen, Sven O. 69289142 Virksomhetsleder Miljø og Teknikk 911 72 880
Nilsen, Erik 69289135 Fagansvarlig VAR 979 69 001
Nordengen, Grete 69289129 Skolefaglig IKT-rådgiver 932 25 610
Nordgaard, Tove   Renholdsleder 994 32 312
Olsen, Jørn   Oppsynsmann 917 16 393
Ombustvedt, Leif 69289114 Fagsjef regnskap  
Pettersen, Tone Holmen   Renholder, Helse/sos 482 80 247
Rafshol, Birgitta 69289192 Koordinator tildelingskontor  908 81 158
Rismark, Sine Terese 69289251 Rektor Våk skole 480 66 547
Rosengren, Grete 69289193 Ruskonsulent  
Rønvik, Lene 69289153 Barnevernskonsulent 917 16 399
Samuelsen, Fredrik   Driftstekniker 917 16 395
Sandberg, Camilla 69289194 Kjøkkensjef  
Sandem, Unni 69289116 Sekretær  
Skolt, Erland   Driftstekniker 488 92 577
Skolt, Tone 69289177 Helsesøster  
Storengen, Marit 69289205 Aktivitør Arbeidsstua  
Strand, Gry Hege 69289164 Sekretær Hjemmetjenester  
Toverød, Susann 69289108 Kommunearkivar 478 19 771
Trevor, Anne Grete 69289137 Plansjef 977 69 948
Unum , Peder 69289139 Landbruksrådgiver 922 55 972
Unum, Hilde 69289270 Sekretær 930 18 525
Uthus, Eline 69289204 Virksomhetsleder helse 958 25 661
Valle, Elin   Renholdsleder Svinndal 482 01 847
Aagerbæk Johansen, Laila   Renholder, Våk skole 922 16 211
Jo Wangen 69289121 Kommunalsjef oppvekst/kultur  
Wenke Aannerød 69289207 Kommunalsjef Helse og Omsorg