Oppstart av kurs i depresjonsmestring

Tid: 16. januar 2017, kl 12:30 - 15:00
Sted: Åpen Barnehage på Helse- og sosialsenteret
Pris: kr 500,-
Om arrangementet:

Er du nedstemt eller deprimert?
Kjenner du noen andre som er det?
Kurset gir opplæring i kognitive teknikker for å endre negative tanker, og å se sammenhengen mellom tanker og følelser. Formålet med kurset er blant annet å forkorte varighet av depresjon/nedstemthet og forebygge nye perioder med nedstemthet.

Våler kommune holder kurs i mestring av depresjon, KiD-kurs fra januar 2017.

Kurset går over 10 ganger a 2,5 time. Det er vanligvis 8-12 deltakere på kurset.
Oppstart er mandag 16/1 kl. 12.30 til 15.00 Pris kroner 500, som dekker kurshefte, kaffe/te og frukt å møtene.

For informasjon og påmelding kontakt frisklivskoordinator Jeanette Bråthe tlf. 941 59 346 eller kursleder Elisabeth Løken tlf. 915 13 019 eller kursleder Anne Gryting tlf. 936 93 501.
Deltakerne kommer til forsamtale med kursleder før kursstart.
Påmelding fortløpende og helst innen 16/12/16.

Last ned brosjyre her