Bolig og eiendom

 

Plan- og byggesak & Miljø og Teknikk, har mange ulike oppgaver og forvaltningsområder i Våler kommune. Alt fra plansaker, byggesaker, grensejusteringer, til skog og landbruk. Vi drift av kommunale bygninger, eiendommer og veger, samt håndtering av avløp og renovasjon.
På venstre side finner du aktuelle lenker til informasjon som er knyttet til bolig og eiendom.

 anneg.png  

 

Vann og avløp, veg og gatelys, trafikksikkerhet 

 

Ny bolig, bruksendring, kulturminner mm.

 

Eiendomsgrenser, målebrev, delingssøknad mm.

 

Privat avløp. renovasjon, eiendomsskatt etc.

 

Vannmiljø, forurensning etc.

 

Kommuneplan, reguleringsplaner mm.

 

Eiendomsskatt, avløpsgebyr, slamtømmingsgebyr, feiegebyr, mm