Bolig og eiendom

Oppdatert av: Erik Nilsen (27.aug.2014)

Miljø og Teknikk, har mange ulike oppgaver og forvaltningsområder i Våler kommune. Alt fra skog og landbruk, kommunale bygninger og eiendommer til vei, vann, avløp og renovasjon. På venstre side finner du aktuelle lenker til informasjon som er knyttet til bolig og eiendom.

Vakt & Servicetelefoner ved vannlekkasje/rørbrudd/tilbakeslag

vakttelefon_vaalervannverk.jpg vakttelefon_vaalerkommune.jpg 

Vann- eller avløpslekkasjer på privat stikkledning som er tilknyttet offentlig nett er ledningseiers ansvar, og må utbedres snarest av ledningseier.

Er du usikker om det er en privat eller offentlige ledning? SE HER

Hva kan en lekkasje eller utette kraner koste? SE HER

 

 

Våler kommune - Herredshuset, Kjosveien 1, 1592 Våler i Østfold - Telefon: 69 28 91 00 - E-post: postmottak@valer-of.kommune.no