Vann og avløp

vk_miljoe_og_teknikk.png

Her finner du informasjon om vann og avløp i Våler kommune

Våler kommune har ansvaret for infrastruktur for avløp.

Våler Vannverk SA har ansvaret for infrastrukt på vann.

 

Vann - Våler vannverk SA Avløp - Våler kommune
1_vann.jpg 1_avloep.jpg
..:: Trykk på bilde for å komme til riktig avdelig/oranisasjon ::..

 

Fagansvarlig for kommunalt vann, avløp, feiing og renovasjon:

erikn.png

Kontaktinformasjon:

vaaler_kommune_vaapenskjold_adresse_ii.png

Could not add field: The "form" or "unid" parameter must have a value. ---- FTL stack trace ("~" means nesting-related): - Failed at: @html.form unid=data.embeddedform.id ... [in template "catalog/widget/libraries/forms-bootstrap3.ftl" at line 4, column 1] - Reached through: #include "/" + data.embeddedview + "... [in template "fields/show/embedded.ftl" in macro "renderField" at line 3, column 23] - Reached through: @.vars["field_" + type].renderField f... [in template "local/widgets/publication/content/show.ftl" in macro "field" at line 11, column 17] - Reached through: @field type="embedded" field={"params... [in template "forms/show/Publication/article/article.ftl" at line 2, column 1] - Reached through: #include data["pub.layout"] [in template "local/widgets/publication/content/show.ftl" at line 4, column 9] - Reached through: #include config.location + "/" + conf... [in template "catalog/widget/libraries/widget.ftl" in macro "chrome" at line 52, column 25] - Reached through: @chrome config=_config params=params [in template "catalog/widget/libraries/widget.ftl" in macro "show" at line 12, column 9] - Reached through: @libwidget.show id=pos.id params=pos... [in template "catalog/widget/libraries/template.ftl" in macro "block" at line 8, column 17] - Reached through: @libtemplate.block position="content-... [in template "theme/include/content_sub.ftl" at line 23, column 33] ... (Had 5 more, hidden for tersenes) ----