Barnevern

Barneverntjenesten i Våler kommune er en del av Stab oppvekst og kultur og holder til i egen fløy på Herredshuset, rett ved parkeringsplassen.

Barneverntjenesten arbeider etter Lov om barneverntjenester.

Barneverntjenesten er på dagtid tilgjengelig på tlf.:69 28 91 00.

Barnevernleder: Arve Langøy, tlf.: 69 28 91 55
Kontoret er betjent innenfor ordinær åpningstid for kommuneadministrasjonen.

Postadresse og besøksadresse er: Våler kommune, Herredshuset, Kjosveien 1, 1592 Våler.

Sentrale oppgaver for barneverntjenesten er:

  • Mottak og gjennomgang av meldinger om bekymringer for barn.
  • Utredning av barns hjelpebehov sammen med foreldre.
  • Iverksette tiltak for bedring av barns utvikling.
  • Tiltak som barneverntjenesten kan iverksette er :

Avlastning og besøkshjem.
Støttekontakt.
Hjemmekonsulent.
Forelderveiledningsprogrammet Marte Meo http://www.martemeo.no/
Forelderveiledningsprogrammet PMTO http://www.bufetat.no/barnevern/atferd/pmto/  
Systemisk veiledning til foreldre.
Familiesamtaler.
Fosterhjem.

Ansvarsgruppemøter med samarbeidende instanser slik som skoler, barnehager, helsestasjon, lege osv.

  • Følge opp barn som bor i fosterhjem og institusjon. 
  • Føre tilsyn med fosterbarn i egen kommune.

I tidsrommet kl. 15.30 – 08.00 på hverdager og i helger er en interkommunal barnevernsvakt for kommunene Moss, Våler, Rygge og Råde er tilgjengelig på tlf.: 950 59 217