Barselgrupper

Generelt

Beskrivelse

Barselgrupper er et opplysnings- og veiledningstilbud til nybakte foreldre. Helsestasjonen inviterer til det første møtet på helsestasjonen. Senere må foreldrene ta initiativ til videre samlinger. Her kan dere dele erfaringer fra fødsel, barsels- og spedbarnstid, blant annet

 • amming
 • barnestell
 • kosthold
 • barnets utvikling
 • ulykkesforebygging
 • samliv

Helsesøsteren kan gi råd og veiledning dersom dere ønsker det. Barna er selvfølgelig også med på samlingene.

Alle blir invitert etterhvert som det er født mange nok til en gruppe.

Fysioterapeut orienterer om motorisk utvikling og stimulering på en av samlingene.

Dere er etterpå velkomne til å fortsette i Åpen Barnehage.

Målgruppe

Nybakte foreldre

Tilbudet er til alle nybakte foreldre.

Konsultasjonsgruppene består av 2 treff.

Det første treffet vil være når barnet er ca. 2 måneder gammel og det andre treffet vil erstatte 4 mnd. konsultasjonen.

 Vi oppfordrer alle foreldre til å delta!

 

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.

Samarbeidspartnere

Jordmor og fysioterapeut.

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Dette er en måte kommunen velger å gi veiledning til denne gruppen på, men er ikke en lovpålagt tjeneste. Se blant annet

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester og § 3-3 Helsefremmende og forebyggende arbeid
Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7 Klage

Lov

Helse- og omsorgstjenesteloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

Forskrift

Forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Når du har født,  blir du kontaktet av helsestasjonen, som vil gi deg tilbud om å delta i barselgruppe. Du kan også selv ta kontakt med helsestasjonen.

Klagemulighet

Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner

Fornavn: Våler
Etternavn: Helsestasjon
Telefon: 69 28 91 75
Telefaks: 69 28 91 75
E-post: helsestasjonen@valer-of.kommune.no

Ansvarlig enhet

 • Navn: Helsestasjonen
 • Leder: Hege Karlsen Bratli
 • Telefon: 69 28 91 75
 • Postadresse: Helse- og sosialsenteret 1592 VÅLER I ØSTFOLD
 • Besøksadresse: 1592 VÅLER I ØSTFOLD

Kontaktenhet

 • Navn: Helsestasjonen
 • Leder: Hege Karlsen Bratli
 • Telefon: 69 28 91 75
 • Postadresse: Helse- og sosialsenteret 1592 VÅLER I ØSTFOLD
 • Besøksadresse: 1592 VÅLER I ØSTFOLD

Andre opplysninger

Ajouransvarlig

Fornavn: Hege
Etternavn: Karlsen Bratli
Tittel: Helsetj. medhjelper
Telefon: 69 28 91 75
Telefaks: 69 28 91 01
E-post: hege.karlsenbratli@valer-of.kommune.no

Gyldig til

03.09.2018

Sist oppdatert

28.08.2017 09:24