Behandlingsreise til utlandet

Generelt

Beskrivelse

Behandlingsreise til utlandet er et supplement til forskjellige behandlingstilbud som fins i Norge. De fleste behandlingene skjer i Spania, Tyrkia, Serbia, Montenegro og på Kanariøyene.

Målgruppe

Personer som har

 • astma, kroniske lungesykdommer og atopisk eksem (barn og unge)
 • psoriasis
 • betennelsesaktig revmatisk sykdom
 • senskader etter poliomyelitt (postpolio)

Kriterier/Vilkår

Du må ikke lide av andre alvorlige sykdommer som for eksempel

 • angina pectoris / nylig hatt hjerteinfarkt
 • hjertesvikt
 • ubehandlet høyt blodtrykk
 • kreftsykdom (det skal gå tre år etter avsluttet behandling)
 • alvorlige psykiske lidelser

Legen vil kunne gi deg flere opplysninger om hvilke sykdommer som kan hindre deg i å reise. Alle som søker må i utgangspunktet være selvhjulpne.

Pris for tjenesten

Du må betale en egenandel. Barn og ungdom betaler ingen egenandel.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Behandlingsreiser til utlandet

Samarbeidspartnere

Rikshospitalet Helseforetakene

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Dette er ikke en lovpålagt tjeneste.


Praktiske opplysninger

Søknadsskjema

Søknad om behandling i utlandet

Vedlegg

Epikrise fra revmatolog (ikke eldre enn fem år) og andre viktige opplysninger som kan være av betydning

Søknadsfrist

Se lenke Behandlingsreiser til utlandet i feltet Brosjyrer, kart, dokumenter og lignende.

Søknaden sendes til

Skjemaene sendes samlet til Behandlingsreiser, Rikshospitalet, 0027 Oslo

Saksbehandling

Søknaden blir medisinsk vurdert av en lege i Behandlingsreiser.

Saksbehandlingstid

Tiden varierer etter hva slags behandling du søker om. Du får beskjed i god tid før avreise.

Klagemulighet

Det er ingen klagemulighet, men du kan sende inn tilleggsopplysninger som kan endre prioriteringen.

Kontaktinformasjon

Kontaktenhet

 • Navn: Helse- og sosialetaten
 • Leder: Heidi Bye
 • Telefon: 69 28 91 00
 • Epost postmottak@valer-of.kommune.no
 • Postadresse: Kjosveien 1 1592 VÅLER I ØSTFOLD
 • Besøksadresse: Kjosveien 1 1592 VÅLER I ØSTFOLD

Andre opplysninger

Gyldig til

30.01.2018

Sist oppdatert

19.12.2016 13:51