Bergskrenten

Bergskrenten ligger på nedsiden av helse- og sosialsenteret ved Kirkebygden.

Målgruppen er innbyggere som trenger bistand til mestring av hverdagslivets gjøremål, og som sliter med sin psykiske helse og eller har rusproblematikk.

Boligen består av 4 leiligheter. Målsetningen ved å bo i Bergskrenten er å rehabilitere beboerne slik at de kan mestre å flytte til annen bolig.

De som bor i boligen må forplikte seg til å ta i mot hjelp og veiledning til botrening.

Tilbudet fra/i boligen kan være:

  • Hjelp til å strukturere hverdagen og finne meningsfulle aktiviteter
  • Personlig veiledning og bistand til ivaretakelse av bolig og dagliglivets gjøremål
  • Hjelp til kontakt med andre instanser

Se Bofellesskap for ytterligere informasjon