Betalingssatser 2017

Våler kommune tilbyr e-faktura og avtalegiro til alle innbyggere som mottar regning på kommunale eiendomsgebyrer, byggesaksgebyrer, husleie, omsorgstjenester, barnehage og SFO. Ved betaling etter forfall påløper 8,50% forsinkelsesrente, dette gjelder også når det er inngått betalingsutsettelse og/eller betalingsavtale. Fakturagebyr på kr. 25,- vil påløpe for de kunder som ikke har avtalegiro og/eller efaktura med Våler kommune (gjelder ikke faktura på kommunale eiendomsgebyr og byggesak). Innbetalinger av faktura skal skje til konto 1503.37.46641. Ved utsendelse av inkassovarsel påløper gebyr med kr. 70,-, og ved utsendelse av betalingsoppfordring/varsel om tvangssalg påløper gebyr med kr. 210,-.

Informasjon om efaktura  Informasjon om avtalegiro  avtalegiro_soeknad.jpg
Klikk på knappene for å få informasjon, eller velg å skrive ut en søknad.

EIENDOMSSKATT - AVLØP - RENOVASJON - FEIING
FOLKEBADET
BARNEHAGE
SKOLEFRITIDSORDNING
KULTURSKOLE
UTLEIEPRISER HERREDSHUSET
UTLEIEPRIS KIRKEBYGDEN BARNEHAGE
UTLEIEPRIS VÅLERHALLEN
KORTTIDSOPPHOLD INSTITUSJON - MAT - VASK AV TØY
KOMMUNALE BOLIGER
PRAKTISK BISTAND/HJEMMEHJELP
FESTEAVGIFTER PÅ KIRKEGÅRDENE
JAKTKORT 
GEBYRREGULATIVET FOR SAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN
GEBYRREGULATIVET FOR SAKER ETTER FORURENSINGSLOVEN
GEBYRREGULATIV ETTER MATRIKKELLOVEN

EIENDOMSSKATT - AVLØP - RENOVASJON - FEIING

HVA: PRIS:
EIENDO​MSSKATT
 • Eiendomsskatt

4 promille

FEIE OG TILSYNSAVGIFTER

 

 • Feie- og tilsynsavgift pr. pipeløp

610,00

OFFENTLIGE AVLØPSGEBYRER
 • Fast årsavgift offentlig avløp
2.200,00
 • Avløpsavgift pr.kubikkmeter
32,14
 • Tilknytningsavgift offentlig avløp
25.000,00
PRIVATE AVLØPSAVGIFTER
 • Kontrollavgift spredt avløp
925,00
 • Slamtømming pr. gang
2.097,73
RENOVASJONSAVGIFTER
 • Restavfall 140 L
1.838,43
 • Restavfall 240 L
2.628,45
 • Restavfall 370 L
3.334,32
 • Restavfall 660 L

5.699,43

 • Papp/papir 140 - 660 L
263,34
 • Glass/metall 140 - 660 L
263,34
 • Plast 140 - 660 L
263,34
 • Sommerrenovasjon (Hytterenovasjon) 660 L

1.276,11

 • 140 liter eks. kompostbinge (eier binge selv)*

* For abonnenter som hjemmekomposterte før kommunen overførte renovasjonsordningen til MOVAR

1.396,89

Avgifter vann:

 • Tilknytningsavgift for vann, og vannavgift faktureres av Våler Vannverk SA
 • For oppdaterte priser for vann, se Våler Vannverks hjemmeside (her) , eller ring 69 28 75 80 for informasjon.

Feie- og tilsynsavgift:

 • Spørsmål ang. feie- og tilsynsavgift rettes til MOVAR v/feievesenet, tlf. 69 24 78 50.

Renovasjon- og slammtømmingsavgift:

 • Renovasjonsavgift og slamtømming faktureres av MOVAR, tlf. 69 26 21 10.

Se også MOVAR sine sider for mere informasjon 

Forfallsdatoer:

 • Eiendomsskatt, feie-,  tilsyns- og avløpsavgiften forfaller til betaling i 3 terminer, med forfall
  • 20.mars
  • 1.juli
  • 1.november.

Manglende vannmåler avlesning:

 • Ved manglende vannmåler avlesning ilegges det et gebyr tilsvarende inkassosatsen, kr.700,-, samt at ditt vannforbruk stipuleres.
 • Ved manglende avlesning utover to år, vil avlesningen bli foretatt av kommunen/vannverket og det ilegges et avlesningsgebyr tilsvarende 2 x inkassosatsen, kr.1400,-.
  • NB! Våler vannverk administrerer sine egne gebyrer for manglende avlesning. Se Våler vannverks hjemmeside.

Tilbake

FOLKEBADET

Folkebadet
Hva Pris
(Svømmehallen på Kirkebygden skole).
Åpningstid: Hver onsdag kl 17.00 - 21.00.
Bassengtid: Barn/ voksne 17.00 - 18.30
Voksne: 19.00 - 20.30
Barn under 12 år må være i følge med voksne.
 
Barn
 35,00
Voksne
 65,00

Tilbake

BARNEHAGE

Kommunale barnehager (pris pr. mnd):
Søskenmoderasjon er 30% for 2.barn og 50% for 3.barn

Barnehage
Plass Matpenger
Opphold
Hel plass, 5 dg pr uke 381,00
2.730,00
Delt plass, 4 dg pr uke 320,00
2.525,00
Delt plass, 3 dg pr uke 245,00
1.895,00
Delt plass, 2 dg pr uke 170,00
1.280,00
Dagplass pr. dag
200,00

Tilbake

SKOLEFRITIDSORDNING

De oppgitte priser gjelder fom. 01.08.2017 til 31.07.2018

Skolefritidsordning
Skolefritidsordning (pris pr. mnd):
1. og 2. klasse (født 11/10):
5 dager ettermiddag
2.134,00
4 dager ettermiddag
1.793,00
3 dager ettermiddag
1.344,00
2 dager ettermiddag
896,00
Tillegg morgenopphold
937,00
Ekstra morgenopphold
60,00
Ekstra ettermiddagsopphold
120,00
Ekstra dagplass
250,00
Henting av barn etter avsluttet SFO-opphold 160,00

Leksehjelp gir følgende reduksjon i SFO prisene:
1. og 2. klasse - 10%

 3. og 4. klasse (født 09/08):
5 dager ettermiddag
1,984,00
4 dager ettermiddag
1.667,00
3 dager ettermiddag
1.250,00
2 dager ettermiddag
833,00
Tillegg morgenopphold
937,00
Ekstra morgenopphold 60,00
Ekstra ettermiddagsopphold
120,00
Ekstra dagplass
250,00
Henting av barn etter avsluttet SFO-opphold
160,00

Leksehjelp gir følgende reduksjon i SFO prisene:
3. og 4. klasse -  11%

Søskenmoderasjon er 25% for 2. barn og 50% fra 3. barn

Tilbake

KULTURSKOLE

Kulturskolen (pr. år):
3.800,00

 

UTLEIEPRIS HERREDSHUSET

Husk å bestille festsalen i god tid før arrangement.
Våler kommune, sentralbordet tlf. 69 28 91 30.
Husk også røykfritt miljø på Våler Herredshus, inklusive festsalen.

Fra 1.januar 2017 gjelder følgende priser pr arrangement: (jmfr. kommunestyrets vedtak 15.12.2016)

Salen med kjøkken 3.000,-

Tilbake

UTLEIEPRIS KIRKEBYGDEN BARNEHAGE

Husk å bestille Grendesalen i god tid før arrangement.
Kirkebygden barnehage - tlf.: 69 28 92 92.
Husk også røykfritt miljø påbarnehagen, inklusive grendesalen.

Fra 1.januar 2017 gjelder følgende priser pr arrangement: (jmfr. kommunestyrets vedtak 15.12.2016)

Salen med kjøkken 3.000,-

Tilbake

UTLEIEPRIS VÅLERHALLEN

1/3 Hall - Lag og foreninger i Våler, barn
 65,00pr time
2/3 Hall - Lag og foreninger i Våler, barn
130,00 pr time
1/1 Hall - Lag og foreninger i Våler, barn
195,00 pr time
 
 
1/3 Hall - Lag og foreninger, øvrige
 130,00 pr time
2/3 Hall - Lag og foreninger, øvrige
 260,00 pr time
1/1 Hall - Lag og foreninger, øvrige
390,00 pr time
 
 
1/3 Hall - Andre leietakere
162,50 pr time (inkl. mva)
2/3 Hall - Andre leietakere
325,00 pr time (inkl. mva)
1/1 Hall - Andre leietakere
487,50 pr time (inkl. mva)
 
 

Tilbake

KORTTIDSOPPHOLD SYKEHJEM/INSTITUSJON - MAT - VASK AV TØY

Egenbetaling pr døgn
155,00
Egenbetaling pr dagsopphold
80,00
   
Middag, varm mat pr porsjon
79,00
Frokost/kveldsmat pr stk
47,00
Grøt
47,00
Tilkjørt middag (Hjemmeboende) 82,00
   
Vask av tøy pr kilo (beboere i omsorg- og trygdebolig)
65,00
Vask av tøy pr kilo (andre)
81,25
Vask og rulling av duker pr meter (beboere i omsorg- og trygdebolig)
135,00
Vask og rulling av duker pr meter (andre)
168,75

Tilbake

KOMMUNALE BOLIGER

Sandåslia
5.067,00
Stuttingen
5.067,00

Prisene er eksklusiv strøm. Fast sparing på kr. 1.000,- kommer i tillegg.
Depositum på kr. 10.000,-.

Svinndalveien
6.347,00
Boliger med heldøgns omsorg (før 1988)
6.347,00
Boliger med heldøgns omsorg (1988) 7.342,00
Omsorgsboliger (1988) 7.342,00
Omsorgsboliger (2000)
7.836,00
Tilrettelagt bolig (2008)
6.914,00
Strøm, oppvarming, avgifter m.m. pr måned i omsorgs- og trygdeboliger
1.720,00
Trygghetsalarm pr mnd gammel modell
250,00
Trygghetsalarm pr mnd ny modell 350,00
De med inntekt under 2G (185.152,-) betaler for trygghetsalarm 109,00

For utleie, ta kontakt med Våler kommune, tlf 69 28 91 92.
Gjelder ikke nye omsorgsboliger på Våk (Våk borettslag)
Våler har eget mottak av trygghetsalarmer på sykehjemmet.

Tilbake

PRAKTISK BISTAND/HJEMMEHJELP

Hjemmehjelpssatser
Alternativ 1 2 3 4 5
Inntekt Inntil 2G
(0-187.268,-)
2G-3G
(187.268,-/280.902,-)
3G-4G
(280.902,-/374.536,-)
4G-5G
(374.536,-/468.170,-)
Over 5G
(Over 468.170,-)
Enhetspris
(time)
65,- 163,- 262,- 345,- 376,-
Start abonnement
etter
3 timer 10 timer 15 timer 15 timer 15 timer
Abonnementspris
pr mnd
195,- 1.630,- 3.930,- 5.175,- 5.640,-

(Eksempel: Dersom man er i alternativ 1 og har 2,5 time hjemmehjelp blir regningen
på kr. 65,- x 2,5 time = kr. 162,50. Dersom man har 3 timer eller mer pr. kalendermåned,
blir man fakturert etter abonnementssystemet som blir kr. 195,-.)

Tilbake

FESTEAVGIFTER PÅ KIRKEGÅRDENE

Enkelgrav
210,00
Dobbeltgrav
420,00
Urnegrav
200,00

Tilbake

JAKTKORT

Hundetrening 1 døgn
100,00
Hundetrening pr uke
300,00
Rovvilt (rev, mink)
1,00
Småvilt pr uke
300,00
Småvilt og rådyr pr uke
350,00
Ekstra jaktkort til familemedlem
100,00

Tilbake

GEBYRREGULATIVET FOR SAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

Klikk her for å få opp gebyrregulativet

Tilbake

Gebyrregulativet for saker etter forurensingsloven

Utslippstillatelse.

Gjelder gebyr for saksbehandling etter Forurensningsloven i forbindelse med utslippstillatelse og kontroll av utslipp av avløpsvann fra bolig,- fritids- og annen bebyggelse med innlagt vann når utslippet ikke skal tilknyttes mindre avløpsanlegg, dvs. anlegg for inntil 1.000 personenheter (PE).

Engangsgebyr i forbindelse med utslippstillatelse kr 3.600,-
(Anlegg som ikke overstiger 15 PE)

Engangsgebyr i forbindelse med utslippstillatelse kr 10.200,-
(Anlegg som overstiger 15 PE)

Dette gebyret dekker også saksbehandlingsgebyr for søknad om tiltak etter Plan- og bygningsloven når det søkes samtidig med utslippstillatelse.

Tilbake

GEBYRREGULATIV ETTER MATRIKKELLOVEN

 

Klikk her for å få opp gebyrregulativet

 

Tilbake