Bofellesskap

Virksomhet Bofellesskap består av boliger for personer med funksjonsnedsettelse innkludert praktisk bistand /opplæring og boveiledningstjeneste. Disse er lokalisert ved Helse- og sosialsenteret og i Kornveien på Våk.

Virksomhetsleder: Carine Østerdahl