Bofellesskap

Virksomhet bofellesskap består av to samlokaliserte boliger med døgnbemanning. Vi yter tilbyr tjenester til personer med psykisk syke, rusavhengighet og utviklingshemmede. Virksomheten yter tjenester etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, primært i form av praktisk bistand og opplæring, samt helsetjenester.

Det ytes tjenester til de som bor i boligene, samt at det ambuleres til innbyggere i hele kommunen.

Virksomheten samarbeider blant annet med fastleger, NAV, spesialisthelsetjenester, kommunens servicegruppe, dagsenter, hjemmetjenesten, psykisk helsetjeneste.

Dersom du trenger hjelp fra virksomhet bofellesskap, ta kontakt med Tildelingskontoret. Søknad til bofellesskap sendes til Våler kommune, Tildelingskontoret, Kjosveien 1, 1592 Våler i Østfold, eller leveres Tildelingskontoret på Helse- og sosialsenteret, Bergskrenten 12, 1592 Våler i Østfold.

Søknad til Bofellesskap, klikk for å få fram dette

Aktuelle telefonnummer:

Kommunens sentralbord:      69 28 91 00    

Virksomhetsleder:                  922 58 188      (Carine Østerdahl Voldengen)

Bergskrenten (tjenestetlf)     903 69 253     

Bergskrenten, koordinator    915 13 019      (Susan Dahlberg)

Kornveien, (tjenestetlf)          489 56 064

Kornveien, koordinator          488 81 959      (Ane E.T. Hansen)