Bolig og eiendom

Plan- og byggesak & Miljø og Teknikk, har mange ulike oppgaver og forvaltningsområder i Våler kommune. Alt fra plansaker, byggesaker, grensejusteringer, til skog og landbruk. Vi drifter også kommunale bygninger, eiendommer og veger, samt håndtering av avløp og utslippssaker i spredt bebyggelse.
 

MOVAR IKS håndterer renovasjon fra våre innbyggere og håndtering av slam fra spredt avløp i Våler kommune

Våler vannverk er et privat vannverk, som leverer trygt drikkevann til våre innbyggere.


På venstre side finner du aktuelle lenker til informasjon som er knyttet til bolig og eiendom i vår kommune.

   

Vann og avløp, veg og gatelys, trafikksikkerhet, prosjekter

 

Ny bolig, bruksendring, kulturminner mm.

 

Eiendomsgrenser, målebrev, delingssøknad mm.

 

Privat avløp. renovasjon, eiendomsskatt etc.

 

Vannmiljø, forurensning etc.

 

Kommuneplan, reguleringsplaner mm.

 

Eiendomsskatt, avløpsgebyr, slamtømmingsgebyr, feiegebyr, mm