Kulturminner

Har du informasjon om kulturminne i Våler kommune?

kulturminner_kirkebygden.png

Om kulturminner

Du finner over 150 000 kulturminner i Kulturminnesøk. Fredete bygninger, fredete kulturmiljøer, verdensarvsteder, kirker, arkeologiske kulturminner og kulturminner under vann. Hver dag kommer det nye til, når fylkeskommuner, byantikvarer, Sametinget og Riksantikvaren legger inn nye registreringer.

Du finner alt fra kokegroper og gravhauger, til kiosker og bensinstasjoner! Utforsk rundt hjemstedet ditt, eller dra på kulturminnejakt et helt annet sted.

Kulturminner kan ha ulike vernestatuser.

Her finner du en oversikt: Vernestatus

Eier du et kulturminne?

Det finnes mange ulike typer kulturminner, og de har ulik vernestatus. I Kulturminnesøk kan du se om du har fredete kulturminner på din eiendom, og lese mer om hva dette innebærer.

En forklaring av de ulike formene for vernestatus og hvilke konsekvenser dette har å for deg som eier et kulturminne finner du i denne oversikten. Mer informasjon for eiere av fredete kulturminner finner du på Riksantikvarens nettsider.

Mange kulturminner har andre former for vern, som vern i kommuneplaner eller i Gule lister. For å finne informasjon om dette kan du kontakte kommunen. Her finner du en oversikt over hele kulturminneforvaltningen.

Du kan bidra med bilder og kommentarer om kulturminner du finner på Kulturminnesøk, og du kan i tillegg registrere dine egne kulturminner. Se veiledning under Bidra med informasjon.

Ditt bidrag

Har du informasjon om kulturminnene i Kulturminnesøk, eller kjenner du til kulturminner som ikke er registrerte? Da kan du bidra ved å legge inn kulturminner i kartet med en beskrivelse og laste opp bilder. Du kan også legge til kommentarer og bilder til kulturminnene som allerede er registrert. Her finner du mer informasjon om hvordan du går fram.

Kulturminnesøk finner du ved å trykke på bildet kulturminnesoek.png