Ved bygge- og gravearbeider i forurenset grunn

Forurensningsforskriften kap.2 har som formål å sikre at områder med forurenset grunn ikke skal medføre uakseptabel helse- og miljørisiko i omgivelsene.

Dersom man skal gjøre gravearbeider må man vurdere risikoen for at det kan være forurensning i grunnen. Det skal gjøres en risikovurdering av grunnen i forhold til forurensning. Dersom det er risiko for forurensning, må det tas ut jordprøver for analyse av miljøgifter og tungmetaller. Man må lage en tiltaksplan dersom man finner forurensning. Tiltaksplanen skal godkjennes av kommunen. Når arbeidet er ferdig, skal det leveres en sluttrapport til Våler kommune, virksomhet for Miljø og teknikk.

Forurensningsforskriften kap.2