Plikter som huseier

Som huseier og eier av grunn mot offentlig vei er det mange som glemmer, eller ikke er klar over at man har noen plikter uten for sin eiendom.

Nå når høsten kommer, kommer det også mere nedbør. I den forbindelse kan det være greit at vannet får renne fritt til ønsket sted.

groefter_vann.jpg

Sammen med kommunen har huseiere et ansvar når det gjelder bortledning av regnvann (overvann), slik at vannet renner til ønsket sted.

Ser dere en sluk som er tett, og ikke tar unna regnvann, da må dere gjerne varsle kommunen om det.

 

I "Forskrift om politivedtekter, Våler kommune, Østfold", Kap. IV. Renhold på offentlig sted:

  • § 15. Lys- og luftegraver

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter å sørge for rengjøring av lys- og luftegraver i umiddelbar tilknytning til eiendommen.

Renholdet skal utføres slik at det blir til minst mulig ulempe.

Kloakksluk må ved renhold ikke tilføres oppsop e.l.

  • § 17. Vannavløp

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted skal sørge for at vannavløp i fortau, rennesten, grøft e.l. holdes åpne.