Skal du kjøpe hus?

Planlegger du å kjøpe hus? Da er det lurt å sjekke vann- og avløpsledninger. Det kan fort bli dyrt hvis du kjøper et dårlig VA-anlegg.

Skille mellom private og offentlige ledninger

To typer anlegg

I følge Norsk Vann er det to typer utendørs vann- og avløpsanlegg:

 1. Boliger tilknyttet kommunalt nettDa eier normalt huseier stikkledningene for vann og avløp som går fra husvegg og ut til kommunens hovedledning i veg. Gjennomsnittlig ledningslengde på disse er i Norge 25 meter for henholdsvis vann og avløp. Tilstanden er normalt ikke kjent, men kunnskap om alder gir en pekepinn. Det koster fort 50.000-100.000 kr å grave opp og fornye disse ledningene hvis de har dårlig tilstand.
 2. Boliger ikke tilknyttet kommunalt nett, men som har egen privat vann- og avløpsløsning: Dette er normalt brønn for vannforsyningen og avløpsanlegg av en eller annen art (slamavskiller, minirenseanlegg, infiltrasjonsanlegg). Hvis disse løsningene ikke er tilfredsstillende, kan det fort koste opp mot 200.000-300.000 kr å etablere nye, tilfredsstillende løsninger.

Det kan også være mellomvarianter av disse to alternativene, eksempelvis at det er kommunal vannforsyning til boligen, men privat avløpsløsning.

Dette må du sjekke:

Hus med privat vannforsyning:

 • Avklar statusen på anlegget. Ofte er ikke anleggets tilstand godt nok beskrevet i takst eller salgsoppgaven. Som huskjøper er det din oppgave å stille de riktige og viktige spørsmålene.
 • Dyre løsninger. Kjøp og installasjon av nytt vann- og avløpsanlegg kan fort koste deg mellom 200.000 og 300.000 kroner. Gjør derfor grundig forarbeid før du kjøper drømmehuset!
 • Vannkilden. Hva slags vannkilde finnes? Be om å få se den på visning. Hvis brønnen ligger på annenmanns grunn, eller den benyttes av flere, må du vite at rettighetene er sikret. Slike rettigheter bør tinglyses. Be om å få kopi av dokumenter.
 • Vannets kvalitet. Du bør være oppmerksom på vannets lukt, smak og farge. Finnes det resultat av vannanalyser? Er disse av nyere dato? Har det vært problemer med vannkvaliteten tidligere?
 • Vannmengden. Hvor mye vann kan hentes ut fra kilden hver dag og hvor mye vann trenger din familie daglig? Har brønnen gått tom noen gang?

Det tekniske:

 • Er brønnen tilstrekkelig sikret mot innsig av overflatevann?
 • Har vannkilde/vannledning frosset noen gang?
 • Er det etablert noen renseløsning, mellom brønn og kran?
 • Hva kreves av vedlikehold og til hvilken kostnad?

Hus med privat avløpsanlegg:

 • Hva slags avløpsrenseanlegg finnes? Be om å få se hele anlegget på visning. Hvis anlegget ligger på annenmanns grunn, eller det benyttes av flere, må du vite at rettighetene er sikret. Be om å få kopi av dokumenter.
 • Det finnes mange ulike typer avløpsrenseanlegg og det er ofte vanskelig å se hvor godt det fungerer. Teknisk tilstand og alder vil kunne gi deg et pekepinn.
 • Få kopi av alle relevante dokumenter fra kommunen, minimum utslippstillatelsen. Finnes det dokumenter fra servicepersonell, slamtømmer eller kommunen som sier noe om tilstanden?
 • Har det tidligere vært problemer med anlegget, f. eks. hyppig tømming eller oppslag i kjeller?
 • Be kommunen om veiledning for utslippstillatelse og gjeldende regelverk for det renseanlegget du har.
 • Se i tillatelsen fra kommunen hvor mange personer/boenheter anlegget er bygget for. Passer det for dere?
 • Hva kreves av service og vedlikehold, inkludert serviceavtale, og hva koster dette?

(Case fra Ringsaker kommune, publisert i Aftenposten 3.juni 2914)

Skille mellom private og offentlige ledninger