Brenning av avfall

earth-hosthost.pngbalbrenning.jpg

Bålbrenning – brenning av avfall

All brenning av avfall er i utgangspunktet forbudt i Norge. Og det er kommunen som forurensningsmyndighet som bestemmer om det er lov å brenne avfall fra bolig eller landbruk, der forbrenning kan anses som ”vanlig” forurensning.

Med ”vanlig” forurensning menes f.eks:

  • halmbrenning i jordbruket
  • flatebrenning i skogbruket
  • bråtebrenning og brenning av tørt hageavfall
  • opptenning og brenning av avispapir i vedovnen hjemme eller på hytta

Hvorfor er avfallsforbrenning forbudt?

Åpen og ukontrollert brenning av avfall og biologisk materiale kan gi store utslipp av blant annet tjærestoffer (PAH), dioksiner og tungmetaller.

Avfallsforbrenning kan medgjøre både helseproblemer som når langt utover de lokale forholdene.

Før du begynner å brenne, sjekk med kommunen

Det er viktig å sjekke med kommunen om hva som er tillatt å brenne før du går i gang.

Det er også viktig å huske at bråtebrenning kan være ubehagelig for andre, for eksempel allergikere og folk med astma. Slik brenning er uønsket dersom det medfører helse- og miljøbelastning for lokalmiljøet.

Husk på brannfare!

Når du skal brenne, er det dessuten viktig å huske på brannfaren og å skaffe eventuelt nødvendige tillatelser fra brannvesenet. Og husk at det ikke er lov å brenne produksjonsavfall, som for eksempel bygg- og anleggsavfall.

*kilde: miljødirektoratet #avfallsforbrenning

Formål

  • Formålet med forbud mot brenning av avfall er å hindre forurensning og helseproblemer.
  • Åpen brenning eller brenning av avfall i småovner er ikke miljømessig akseptable behandlingsmetode for avfall!
  • Lever avfallet ditt inn – ikke brenn det på bålet.

Regelverk:

Forurensningsloven § 7 om forbud mot forurensning

Forurensningsloven § 8 om begrensninger i plikt til å unngå forurensning

Søknadsskjema for bålbrenning finner du her (MIB)