Her havner avløpsslammet fra toalettet ditt.

Avløpsvann fra Kirkebygden,Texnes, Nordby, Kure og Kjesebotn blir pumpet til Kambo renseanlegg for behandling og rensing før det slippes ut på 50 meters dyp i Mossesundet.

 

Her kan du lese en artikkel i Moss avis om hvor det havner.

Her kan du les litt om Kambo renseanlegg.

Les også om Aron på 3 år =)

Aron (3) har en spesiell interesse.

Husk, det som havner i toalettet er og blir en ressurs, ikke bare avfall :)  

 

Vis dokultur =)

Norskvann - avløpsrensing