Vannmåler

2013-12-01_185317.jpg

Siste frist for vannmåleravlesning var 4.januar 2017.

Absolutt aller, aller siste frist var 26. januar etter ekstra godvilje.

Har du fortsatt ikke lest av, kontakt Erik Nilsen på telefon 69 28 91 35.

I Våler kommune skal det installeres vannmåler i boliger og fritidsboliger med innlagt vann. De eiendommene som ikke har vannmåler pr. dags dato, vil få vannmengden stipuleres ut i fra boligens areal.

Ved gebyrberegning ut i fra vannmåler vil det aktuelle vannforbruket avgjøre den variable delen av vann- og avløpsgebyret. 

Installasjon av vannmåler skal utføres av en godkjent rørlegger. Anskaffelse og vedlikehold av vannmåler påkostes av abonnenten. Normal vil det lønne seg å installere vannmåler i store hus med få personer.

Vannmåleravlesning skjer i desember. Du kan rapportere målerstanden på internett, telefon eller ved å sende inn vannmålerkortet.  Hvis vi ikke mottar en målerstand blir forbruket stipulert.  

Gjeldende bestemmelser for bruk av vannmåler finnes i Våler kommunes forskrift for kloakkgebyr. Denne forskriften er hjemlet i den nasjonale forskriften for vann- og kloakkgebyrer.

Installasjon

Installasjon av vannmåler står beskrevet på side 20 i Standard abonnementsvilkår for vann og avløp - Tekniske bestemmelser.

  • Plasseres frostfritt
  • Plasseres foran første avstikker og ved innvendig stoppekran
  • Vannmåler monteres i konsoll 

Dersom du ønsker å installere vannmåler tar du kontakt med en godkjent rørlegger. Kunden går over fra arealberegning til vannforbruk basert på målt mengde fra den datoen vannmåleren blir montert. Datoen fremkommer av ferdigmelding innsendt av rørlegger til Miljø og teknikk – Vei, Vann og Avløp.

Dersom du ønsker å fjerne en vannmåler i en boligeiendom, skal rørlegger sende inn vannmålerskjema. –  send mail til postmottak@Våler.kommune.no med ett bilde som viser målerstand.

Skal du demontere vannmåler så må du kontakte rørlegger og da er det rørlegger som melder dette til kommunen.
Miljø og teknikk – Vei, Vann og avløp skal informeres dersom en vannmåler er ute av drift.

Eventuelle spørsmål rettes til Erik Nilsen,
tlf. 69 28 91 35