Lover, forskrifter og retningslinjer

VA-normen er bestemmelser for kommunale anlegg, mens standard abonnementsvilkår for vann og avløp, administrative og tekniske bestemmelser er bestemmelser for private anlegg som er tilknyttet Våler kommunes ledningsnett. De administrative bestemmelsene tar for seg juridiske og forvaltningsmessige forhold, mens de teknsiske bestemmelsene fastlegger krav til teknisk utførelse.

VA-norm Våler kommune:

Abonnementsvilkår for vann og avløp, tekniske og administrative bestemmelser:

Administrative og tekniske bestemmelser er publisert i to separate hefter. Norsk Vann har, sammen med KS, gitt økonomisk støtte til Kommuneforlaget, slik at de administrative bestemmelsene er fritt tilgjengelig i elektronisk utgave.

Lovdata

Sentrale lover og forskrifter:

Lokale forskrifter:

Retningslinjer og veiledninger:

Mattilsynet: