Overvann ved mye nedbør

fareskilt_flom.png

Overvann ved mye nedbør:

Hva kan du som huseier gjøre for å bidra til en sikker avrenning av regnvann? 

 

 

 

 

 

flom_fylkesvei115.jpg

Beskrivelse av værsituasjonen:

Følg med på OBS-varsel på met.no eller yr.no

Hva slags vær får et OBS-varsel?

Hva gjør kommunen ved OBS-varsler?:

Vakthavende avløpsvakt følger normal rutine for vakt. Dvs. beredskap tilfelle pumpestopp, melding om oversvømmelse i kjeller, mm.

Merker du noe kloakklukt, eller observerer andre avvik. Send en melding til avløpsvakta om observasjon, sted, dato og klokkeslett. Telefon avløpsvakt: 468 24 338

HVA kan du som huseier gjøre for å forhindre skader på hus og eiendom og din egen sikkerhet når det er meldt om flom:

 • Forebygging:
  • Renske takrenner, sluk og avløp inne på din eiendom, for at vannet skal få renne uten hindring.
  • Rengjøre lys- og luftegraver i umiddelbar tilknytning til din eiendom. Overvannssluk må ikke tilstoppes ved renhold. (jf. politivedtekter for Våler kommune)
  • Sørge for at overvann renner fritt i fortau, rennesten, og grøfter, slik at vannet kommer fritt frem til sluk. (jf. politivedtekter for Våler kommune)
  • Har du gjenstander/objekter nær elv eller innsjø der det er meldt flom, bør du vurdere å trekke gjenstanden lengere unna bredden, eller prøve å sikkre objektet på best mulig måte.
 • Sikkerhet:
  • Unngå elver og bekker med stor vannføring.
  • Erosjon langs elv- og bekkeløp kan utløse skred.
  • Husk elven du krysset tidligere på dagen, kan være mye større når du skal tilbake.

De som oppholder seg i områder der det tidligere har oppstått skader som følge av flom, bør være ekstra oppmerksom.

Aktuelle linker:

For å sette litt perspektiv på benevnelser - milimeter (mm) nedbør og kubikkmeter (m3)  

Hvor mye er nedbør er 30 mm?? - Tenk deg at du står med 30 stk 1 liters melkekartonger og skal kvelle det ut over et bord på 1 m(1 m2 = 1 meter x 1 meter) Det blir mye melk ut over bordet! 

1000x440_melkekartong_og_bord.png

Hvor mye er 1 m3 vann?? - 1 m3 med vann er 1000 liter vann ( eller 1000 stk 1 liters melkekartonger)

Hvor mye er 40 m3/s?? - Du har 1 m3 vann hvis du fyller en kube som er  1 meter bred, 1 meter dyp og 1 meter høy kube3.png

Tenk deg 40 sånne kuber renner forbi deg hvert sekund!!

Fra regn og snø til lys og varme

Viktige telefonnummere:

Organisasjon / enhet Telefonnummer
NVEs beredskapstelefon, Flomvarsling 22 95 93 60 / 909 92 231
Våler kommune, sentralbord 69 28 91 00
Våler kommune, avløpsvakt 468 24 338
   

 

groefter_vann.jpg