Søknad om fritak for feie- og tilsynsavgift

Våler kommune har fastsatt et feie- og tilsynsgebyr for lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg i henhold til Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyns § 7-5 Gebyr

For å få fritak fra dette gebyret, er det noen forutsetninger som må være tilstede.

Retningslinjer og søknadskjema for gebyrfritak finner du her: