Gode råd for vannsparing

vannspreder2.jpg

GODE RÅD FOR VANNSPARING FRA NORSK VANN

Noen vannverk kan oppleve kapasitetsproblemer i sommerukene, som kan skyldes lite nedbør, begrenset vannbehandlingskapasitet og mye hagevanning. Norsk Vann har i samarbeid med arbeidsgruppe for kommunikasjon og synlighet utgitt råd om vannsparing og hagevanning!

I Norge er vi velsignet med mye vann fra naturens side, og vannverkene sørger for å produsere og levere godt drikkevann ut til befolkning og næringsliv 24 timer i døgnet året rundt. Normalt er det tilstrekkelig med vann til alle formål, men enkelte vannverk kan særlig få kapasitetsproblemer i de varme sommerukene.

Når det gjelder situasjonen og eventuelle vanningsrestriksjoner i eget område: Følg med på kommunens/vannverkets hjemmesider og i lokal presse!

Her følger noen generelle råd om vannsparing og om hagevanning:

Råd om vannsparing

Råd om hagevanning

Har du tenkt på hva kostnaden er ved hagevanning?

Når du benytter en vannspreder, så må du regne med et vannforbruk mellom 1000 og 1500 liter vann i timen. (1000 liter = 1m³)

Hvis du setter vannsprederen på kvelden/natta og lar den stå i 10 timer, så koster det deg som forbruker mellom 175 og 262 kr * hvis du har en egen vannmåler for utevanning (467 og 700 kr ** hvis du kun har en vannmåler)

Gode vanningsrådvann_koster_280.jpg

  • Vann etter solnedgang og ikke når sola skinner (varmen fra sola fordamper det meste av vannet, før plantene får tatt til seg vannet).
  • Prioriter vanning av blomster og busker framfor plenen dersom det blir nødvendig med begrenset vanning.
  • Eldre plener på dyp jord klarer seg med ei rotbløyte hver 14. dag. Ei rotbløyte vil si 2-3 cm vann. Om du setter en boks eller lignende på plenen, kan du lett finne ut når plenen har fått nok vann.
  • Ikke klipp gresset for kort. Da tåler det bedre sol og tørke og blir ikke så fort tørt/brunt.
  • Andre vannkrevende aktiviteter som bilvask, vask av husfasader og lignende bør ikke gjøres i utrengsmål.

* Eiendommer som har montert egen vannmåler for utevanning - det registrer kun vann inn, ingen vann ut.

** Eiendommer som kun har en vannmåler for vann inn i huset, registrer vann inn og vann ut