Avløp

Til venstre finner du sider som har med avløp i Våler kommune.

Drift- og vedlikehold:

Miljø & teknikk i Våler kommune er ansvarlig for å drifte, vedlikeholde og foreta mindre utskiftninger på det kommunale avløpsnettet.

Huseiere er ansvarlige for de private stikkledninger som leder avløpsvannet fra den enkelte eiendom og inn på kommunens hovedledninger.

Tett avløp eller andre feil:

Henvendelser mellom kl. 0800 og 1500, meldes her

Våler kommune, Miljø og teknikk
Herredshuset
1592 VÅLER I ØSTFOLD
Tlf. 69 28 91 00
epost: postmottak@valer-of.kommune.no

Hendelser om ettermiddag, helger og andre helligdager, gjøres til vakttelefon 468 24 338