Naborenovasjon = Felles avfallsbeholdere

I renovasjonssystemet ligger det muligheter for at flere husholdninger går sammen om felles avfallsbeholdere. Er det par, tre husstander som går sammen om en fellesløsning, er det penger å spare for hver enkelt husstand.

Normalt består et standard beholdersett her i Våler kommune av:
  • 1 stk 240 liter til restavfall
  • 1 stk 240 liter til papp, papir og drikkekartong
  • 1 stk 140 liter til glass- og metallemballasje fra mat- og drikkevarer
  • 1 stk 240 liter til plastemballasje eller gjennomsiktig sekk (valgfritt)

En husstand betaler da kr. 3417,- inkl. mva i renovasjonsgebyr.

Fellesbeholdere - Hva hvis to eller flere husstander er sammen om et felles renovasjonspunkt?

Tabellen er et eksempel på samarbeid,  og prisen kan variere etter husholdningenes behov for størrelse på restavfallsbeholdere. Er man flink til å kildesortere papp, papir, glass, metall og plast. Så kan man fint gå ned en størrelse på restavfallsbeholderen. 2 husholdninger kan fint ta i bruk en restavfallsbeholder på 240 liter hvis dem er flink til å kildesortere. 

Noen vil sannsynligvis påpeke at det er dyrere å gå sammen 3 husstander enn 4 husstander, men poenget er at man sparer på et samarbeid enn om man skulle stått alene.

 

Er dere intressert i denne løsningen, ta kontakt med MOVAR IKS for bestilling.