Naborenovasjon = Felles avfallsbeholdere

I renovasjons systemet ligger det muligheter for at flere husholdninger går sammen om felles avfallsbeholdere. Er det to, tre husstander som går sammen om en fellesløsning, er det penger å spare for hver enkelt husstand.

Et standard her i Våler kommune beholdersett består av:

  • 1 stk 240 liter til restavfall
  • 1 stk 240 liter til papp, papir og drikkekartong
  • 1 stk 140 liter til glass- og metallemballasje fra mat- og drikkevarer
  • 1 stk 140 liter sekk til plastemballasje

En husstand vil da betale 3 108 kr inkl mva i renovasjonsgebyr.

MEN hva hvis to eller flere husstander går sammen om et felles renovasjonspunkt.

tabell_fellesbeholdere.jpg

 

Er dere intressert i denne løsningen, ta kontakt med MOVAR IKS for bestilling.