Revidert renovasjonsforskrift

Den 12.6.2014 ble en "ny" revidert renovasjonsforskrift og en ny avfallsnorm vedtatt i kommunestyret i Våler kommune. Sak 14/255

Bakgrunn for ny renovasjonsforskrift er en generell fornying. Den gamle forskriften var blitt 16 år, og kommunene i MOVAR ønsket en mest mulig likelydende renovasjonsforskrift for våre innbyggere.

Ikrafttredelse dato:

  • Forskriften trer i kraft 1.4.2015. Samtidig oppheves forskrift 10. desember 1992 nr. 4177 om forbruksavfall og slam fra separate avløpsanlegg, Vålerkommune, Østfold.»