Svinndal Renseanlegg

Svinndal RA ble bygget i 1981, og er et biologisk-kjemisk anlegg. Anlegget renser avløpsvann fra ca 550 innbyggere, før det rensende vannet slippes ut i Sæbyvannet og videre ned til Vansjø.

small_svinndal-renseanlegg2.jpg

Kommunalt avløp

Kommunen drifter ca. 29 km avløpsledninger, 1 renseanlegg og 22 pumpestasjoner.

  • Avløpsvann fra Kure, Kirkebygda, Nordby og Kjesebotn blir pumpet til Kambo renseanlegg, mens avløpsvann fra Svinndal blir renset ved Svinndal renseanlegg.
  • Kambo renseanlegg driftes av MOVAR IKS og Svinndal renseanlegg driftes av Våler kommune.

 

Veibeskrivelse: Google maps